brazzers
spang bang machos de sunga.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Newslettera określa zasady korzystania z Usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest w ramach serwisu www.mkwadrat.eu, dostępnego pod adresem https://www.mkwadrat.eu, prowadzonego przez firmę: M Kwadrat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 58, 05-805 Otrębusy, NIP: 5342494640, REGON: 147035183 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000492817 w dalszej części Regulaminu zwaną „Usługodawcą”.
 3. W ramach Usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wysyłane są przez Usługodawcę wiadomości o charakterze informacyjnym, artykuły, a także informacje handlowe i oferty handlowe firmy M Kwadrat Sp. z o.o. zwane dalej „Newsletterem”.
 4. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne oraz bezpłatne.

Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Newslettera oraz jego akceptacja podczas rejestracji na stronie internetowej https://www.mkwadrat.eu, a także innych stronach należących do firmy M Kwadrat Sp. z o.o. Akceptując Regulamin Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Korzystanie z usługi Newsletter następuje poprzez poniższe działania na stronie https://www.mkwadrat.eu:
 4. wpisanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,
 5. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Newslettera oraz Polityki Prywatności, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
 6. kliknięcie „Zapisz się”,
 7. kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany przez M Kwadrat Sp. z o.o. na podany adres e-mail.
 8. Użytkownik zobowiązany jest uaktualniać na bieżąco podane przez siebie Dane Osobowe. W tym celu powinien wysłać Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: otrebusy@mkwadrat.eu z prośbą o zmianę danych.
 9. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie linku w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Usługi Newsletter lub przez wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji z Usługi Newsletter na adres: otrebusy@mkwadrat.eu.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie xusług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Udostępnienie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu mkwadrat.eu przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń Usługi Newsletter.
 3. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystania z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez ochronę danych osobowych oraz przez zabezpieczenie tychże danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji.

 

xxxcom dad sees teen rides black cock.