brazzers

Działka na sprzedaż, Otwock, Świder, 35000 m2

spang bang machos de sunga.

Działka na sprzedaż - Otwock

Działka nad Świdrem dla developera

Cena: 3 500 000 zł
35000 m2 | AgriBuilding
Cena: 3 500 000 zł
Cena za m2: 100 zł
  • Nr oferty: 50847/191/OGS
  • Rodzaj: Działka na sprzedaż
  • Lokalizacja: Otwock, Świder
  • Powierzchnia: 35000 m2
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

7500 m2 budowlane 28000m2 park z linią brzegową rzeki Świder
PUM 3500

MU2 – Tereny mieszkaniowo-usługowe

a. Funkcja:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług wbudowanych nie wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko, o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki;
– wolnostojące obiekty użyteczności publicznej.

b. Zasady zagospodarowania:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa wolnostojąca i bliźniacza;
– powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku;
– w zabudowie mieszkaniowo-usługowej usługi należy lokalizować w parterze;
– za niesprzeczne z ustaleniami planu uznaje się przeznaczenie części lokali mieszkalnych na gabinety, biura, pracownie;
– maksymalna wysokość budynków 10 m liczone od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu (2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe);
– ustala się stosowanie pokryć dachowych wyłącznie w tradycyjnych kolorach – z wykluczeniem jaskrawych odcieni kolorów: niebieskiego, fioletowego, żółtego, pomarańczowego, czerwonego, zielonego;
– ustala się, że różnica poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru nie może przekraczać 1m;
– wyklucza się lokalizację na działce więcej niż jednego budynku garażowo-gospodarczego;
– udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 60% powierzchni działki;
– wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na koszt inwestora oraz zaopiniowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony środowiska;
– parkowanie w granicach własnej działki;
– dopuszcza się wtórne podziały działek i ustala się minimalną powierzchnię nowo tworzonej działki 1500 m2.

LSK2 – Tereny zadrzewione do przekształcenia w grunty leśne

a. Funkcja:

– tereny zadrzewione o charakterze leśnym;
– zakaz zabudowy kubaturowej, z dopuszczeniem urządzeń turystycznych takich jak: ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne do turystyki pieszej, miejsca biwakowe, miejsca widokowe, kładki, wiaty chroniące przed deszczem i inne obiekty małej architektury, służące turystyce i wypoczynkowi.

b. Zasady zagospodarowania:
– zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obszaru chronionego krajobrazu;
– nakazuje się utrzymanie leśnego charakteru terenu.

Polecam i zapraszam

Przybliżona lokalizacja: Otwock, Świder

Wyślij zapytanie o ofertę

Zamów oddzwonienie

Skorzystaj z formularza jeśli chcesz by nasz agent zadzwonił do Ciebie.

Twój numer telefonu:
Preferowana data oddzwonienia:
Preferowana godzina oddzwonienia:
xxxcom dad sees teen rides black cock.